Έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Θέρμου

Σημαντικά αναπτυξιακά έργα που αφορούν την παιδεία, τον πολιτισμό, την αισθητική αναβάθμιση, την οδική ασφάλεια και την άρση επικινδυνότητας υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Θέρμου. Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την ολοκλήρωση υποδομών στην κατεύθυνση της άρσης των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.
Ειδικότερα,
• Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του Λυκείου Θέρμου, προϋπολογισμού 3.450.000 €, με χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ και αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπογραφεί σύμβαση. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί και χρηματοδοτεί από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
• Ολοκληρώθηκε οδοποιία 4,5 χλμ στο Διασελάκι – Πέρκος, προϋπολογισμού 800.000 € , ενώ βρίσκεται στην τελική της φάση η εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τεχνικού δελτίου για την ολοκλήρωση του δρόμου, έργο προϋπολογισμού 2.300.000€.
• Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη για δημοπράτηση τα έργα :
• Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Τμημάτων πρώην Επαρχίας Τριχωνίδας προϋπολογισμού 1.500.000 €
• Συντήρηση οδοποιίας Δρυμώνας – Νεροσύρτης προϋπολογισμού 300.000€ και
• Αποκατάσταση οδών – Μικρά Τεχνικά Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, που περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε περιοχές του Δήμου Θέρμου, ικανοποιώντας αιτήματα φορέων. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1.300.000 €
Παράλληλα, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούνται συντηρήσεις οδικών υποδομών σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμου. Ειδικότερα, μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας εργάζονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Θέρμου, καθώς γίνεται αποκατάσταση από κατολισθήσεις στο τμήμα της Ε.Ο Χαλίκι – Νεροσύρτη. Ολοκληρώθηκε η άρση κατάπτωσης και αποκαταστάθηκε η βατότητα της οδού στην Ε.Ο Θέρμο – Κόνισκα, στη θέση Φιδάκια. Έγινε άρση δύο καταπτώσεων και αποκαταστάθηκε η βατότητα στο οδικό τμήμα Διπλάτανο – Φράγμα Ευήνου. Γίνεται καθαρισμός και αποκατάσταση ασφαλείας της οδού στο δρόμο Θέρμο – Σιταράλωνα.
Ακόμη, στο Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθεί δύο έργα, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Θέρμου, τα οποία είναι:
• Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Θέρμου, προϋπολογισμού 150.000 €
• Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Δήμου Θέρμου, προϋπολογισμού 750.000 €.
Τα παραπάνω έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μαζί με το έργο Οδικός Άξονας Θέρμο – Δρυμώνας – Νεροχώρι – Αργυρό Πηγάδι. Από αυτά, μέχρι σήμερα, μόνο για το πρώτο υπάρχει σύμβαση. Άρα, ούτε ο Δήμος Θέρμου, έχει ακόμα σύμβαση για το έργο ύψους 750.000€, του οποίου είναι φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά από διεκδίκηση κατάφερε να έχει πόρους για έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, όχι μόνο για δικά της έργα, αλλά και για έργα Δήμων. Θα συνεχίσει να μάχεται για όλους τους φορείς της περιοχής μας και αναζητά τη συνεργασία» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω έργα δεν περιλαμβάνονται σημαντικές υποδομές που έχουν υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και είναι το Γυμνάσιο Θέρμου, όπως επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου.