Επικοινωνία

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email) αποστέλλοντας το κείμενό σας ως συνημμένο αρχείο, στη διεύθυνση

Επισήμανση: mail που δεν αποστέλλεται ως συνημμένο αρχείο (attachment), δεν είναι σίγουρο ότι θα παραληφθεί ορθά από την 29ΔΥΤΙΚΑ.