Το πλαίσιο συμμετοχής Συλλόγων στις Εορτές Εξόδου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Το πλαίσιο συμμετοχής Συλλόγων στις Εορτές Εξόδου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home

το πλαίσιο συμμετοχής Συλλόγων στην πομπή της Εικόνας της Εξόδου το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα να δηλώσει συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/citizen_view_new?newID=2054

Σημειώνεται πως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης και υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 2η Μαρτίου 2018.